VBD FOOD CƠ SỞ I

Địa chỉ: 171 Nguyễn Phước Nguyên, Thanh Khê, Đà Nẵng
Điện thoại: 0963 657 555

VBD FOOD CƠ SỞ II

Địa chỉ: 19 Đinh Công Trứ, Sơn Trà, Đà Nẵng
Điện thoại: 0969 127 555